dyslexie.startpagina.nl

Dagelijks Nieuws

Wat is dyslexie

Wat is dyslexie Video afspelen Thea van der Burgh, leerkracht taalgroep

Kinderkrant

Per plaats..

Per plaats.. Hieronder een keuze van behandeling - begeleiding en onderzoek plaatsen in Nederland. Deze staan op alfabetische volgorde.
 

Dyslexie van dag tot dag!

Gesponsorde koppelingen

Wat dyslexie...

Wat dyslexie... hep ik dat...

Wie daar op let...

Wie daar op let... Krijtstrepen zijn krijtstrepen... toch!

Educatieve Uitgeverij

Reading pen - Kurzweil 3000

Voorleestool op Websites

Particulier onderwijs op maat

Mindmapping

Ondernemen en Dyslexie

Onderzoek Algemeen

Ouders on line

Leer en Opvoedingsmoeilijkheden Advies

Noten...

Noten... klinkt ons als muziek in de oren!

Muziek / Dyslexie

Forums en Clubs

Over deze pagina

De definitie van dyslexie is: 'een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren van het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau'. De hardnekkigheid van de leesproblemen is een belangrijke aanwijzing voor dyslexie. Dit is pas aan te tonen als de leesproblemen zijn gesignaleerd en aangepakt met behulp van het onderwijsprotocol leesproblemen en dyslexie. Wordt hiermee geen vooruitgang geboekt, dan noemt men dit didactische resistentie. Van didactische resistentie is sprake als er systematisch een half jaar lang, tenminste driemaal per week twintig minuten, extra instructie is gegeven voor het technisch leren lezen door een leerkracht of remedial teacher. Steunpunt dyslexie

Laatste update:
26 maart 2014

Over de beheerder

Ik beheer nu zo'n tien jaar deze pagina. Voor mij was het zéér plezierig om er achter te komen dat ik deze pagina kon beheren. Aan wie kun je een startpagina dyslexie beter geven dan aan een dyslect! Ben zelf zo dyslectisch als een "deur" en misschien nog erger. Maar met concentratie kan ik mij staande houden. Daar zit natuurlijk wel een prijskaartje aan. Alles moet daarvoor uit de weg gaan. Nou ja alles... als ik slaap kan ik het wel loslaten! Kijk maar naar een lotgenot... die heeft het toch ook ver geschopt! ---------------------------------------------------------- Voor het aanmelden voor een link of voor informatie over advereren op deze pagina verwijs ik u naar het blok Dyslexie vraagbaak : "Contact met de beheerder" in de derde kolom van links bovenin!

Contact met de beheerder